Общи условия


Тук ще намерите отзиви и опит от клиенти, които са направили покупки от inspio.it * inspio.fr * inspio.de
* inspio.nl * inspio.at * inspio.be * inspio.cz * inspio.ro * inspio.es


Купувачът поръчва стоките през Интернет, като попълва формата за поръчка и изпраща поръчката. Купувачът е длъжен да попълни всички задължителни данни, необходими за коректното и бързо обработване на поръчката.

Поръчка, изпратена до продавача, се счита за предложение, когато купувачът има възможност да се откаже от поръчката. Да предположим, че клиентът не анулира поръчката по имейл или телефон в рамките на 24 часа от нейното изпращане. В този случай се счита за обвързващо. Купувачът се задължава да заплати предварителна фактура, изпратена по имейл не по-късно от седем дни след поръчване на стоката – ако купувачът е избрал формата на ПЛАЩАНЕ С ПРЕВОД по сметка. Да предположим, че купувачът е избрал формата на плащане с наложен платеж и е потвърдил поръчката. В този случай той се задължава да приеме тези стоки незабавно, след като бъде уведомен за пратката си от компанията CARRIER или от DHL. В същото време купувачът приема да заплати тези стоки в случай на наложен платеж.

Търговски закон

Закон 513/1991 Coll. От 5 ноември 1991 г. Търговски закон. В сила от: 18. 12. 1991 г. В сила от: 01. 01. 2009 г.

ЧАСТ I Договор за покупко-продажба

Задължения на купувача

§ 447

Купувачът се задължава да заплати покупната цена на стоката и да приеме доставената стока в съответствие с договора.

§ 449

Ако покупната цена трябва да бъде платена при доставка на стоката или документите, купувачът е длъжен да заплати покупната цена на мястото на доставка.

ЧАСТ XIII Договор за спедиция

§ 607

(1) Спедиторът има право на договорно възнаграждение или, ако не е договорено, възнаграждение, обичайно към момента на договаряне на договора, когато възлага подобен транспорт. Освен това спедиторът има право на възстановяване на необходимите и ценни разходи, направени от спедитора за изпълнение на задълженията му. Освен това спедиторът има право на възстановяване на разноските, които е направил своевременно при изпълнение на задължението си.

(3) Клиентът е длъжен да заплати на спедитора възнаграждението и направените разходи без неоправдано забавяне след обезпечаване на поръчката чрез сключване на необходимите договори с превозвачите или между спедиторите.


2. КОЙ КОЙ Е

„Купувач“ в електронната търговия означава физическо лице, което при сключването и изпълнението на потребителски договор не действа в рамките на своята дейност, работа или професия.

„Продавач“ означава INSPIO s.r.o., Klincová 35, Bratislava-Ružinov, Словакия CRN: 51869535, ДДС номер: SK2120814740.

За отказ от договора съгласно Закон № не. 114/2007 Кодекс. Физическо лице е това, което при сключването и изпълнението на потребителски договор не действа в рамките на своята стопанска дейност, трудово правоотношение или професия.

ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ:

INSPIO s.r.o.
Klincová 35
82108 Bratislava-Ružinov
Slovak republic
CRN: 51869535
ДДС номер: SK2120814740
Tel.: +31 97 010 280 218
E-mail: info@inspio.bg


3. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Изпращаме дъските в рамките на 48 часа от създаването на поръчката, а останалите продукти в рамките на осем дни. Фактурата се вкарва в пакета със стоките и служи и като разписка за доставка. Ако нямаме част от поръчката в наличност, можем да Ви изпратим стоката на части след договаряне, като транспортните разходи са за сметка на продавача.

Транспортни разходи:

  • Чрез оператор Packeta – 10,00 лв.

Начин на плащане:

  • Плащане с карта чрез Stripe
  • Наложен платеж: 6,00 лв.

Пратките, върнати на продавача като неприети, ще бъдат изпратени повторно само по искане на купувача, като купувачът поема разходите, свързани с повторната доставка наполовина, както е посочено в първа точка. В случай, че купувачът не вземе пакета си с наложен платеж, ние си запазваме правото да отхвърлим всяка поръчка от този купувач, ако купувачът направи повторна поръчка под формата на наложен платеж; само поръчки, платени предварително, ще бъдат одобрени.


4. КАК ДА ПЛАТЯ

След като направите поръчката, на вашия имейл ще бъде изпратено потвърждение на поръчката заедно с необходимите данни за плащане. Ако сте избрали плащане по банков път, следвайте информацията, посочена в предварителната фактура, която сте получили в имейла след поръчка на стоката. Изпращаме данъчния документ заедно със стоките.

Всички посочени цени са с ДДС.


5. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

За всички продукти е предвиден двадесет и четири месеца гаранционен срок от датата на получаване на стоката. Тази гаранция изтича в случай на механична повреда поради съхранение на продукта при неподходящи условия. Отговорността за щети преминава върху купувача при поемане на предмета на договора от превозвача. Продавачът носи отговорност за недостатъци, открити при получаване на стоката, само ако купувачът не ги е причинил. Купувачът е длъжен да прегледа стоката при приемане на стоката от превозвача; ако купувачът види щети по стоките, които може да са възникнали по време на транспортиране, не приемайте стоките. Потенциални грешки в поръчката, като липсващи стоки от поръчката, грешен цвят или различен размер на продукта, трябва да бъдат докладвани по имейл незабавно за бързо коригиране.

Грешки, причинени от природни бедствия, също са изключени от гаранцията. Гаранцията не покрива нормалното износване на стоката (или части от нея), причинено от използването на стоката. Поради това по-краткият живот на продукта не може да се счита за дефект и не може да бъде рекламиран.

Могат да се рекламират само стоки, закупени от продавача и които са в собственост на купувача.

Купувачът има право да изиска отстраняване на грешките, ако е възможно, или да поиска разумна отстъпка от покупната цена или замяна на стоката за същата. (Ако някоя част от поръчката, писмото или друга част от поръчката липсва, продавачът ще коригира тази грешка незабавно.) В случай, че гаранционните дефекти не могат да бъдат отстранени (лош цвят или размер на продукта), купувачът има право на замяна на дефектни стоки за нови или за възстановяване на сумата. Купувачът няма право да иска замяна на стока за друга, ако поръчаната от него стока е налична. (Внезапна промяна в, например, темата в изображението или темата на стикера, цвета на стикера, размера на шаблона)

В случай на рекламация, купувачът е длъжен да достави стоката на адреса на продавача: INSPIO s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, Slovakia. Продавачът ще потвърди получаването на рекламацията и ще издаде на купувача потвърждение за рекламацията в подходяща форма. Ако не е възможно потвърждението да бъде доставено незабавно, то трябва да бъде доставено без неоправдано забавяне, но не по-късно от заедно с доказателството за жалбата. След получаване на стоката, писмена рекламация и копие от фактура, продавачът е длъжен да уведоми писмено купувача за резултата от рекламационната процедура в рамките на 30 дни от датата на рекламацията. Можете да намерите формата ТУК Форма за рекламация


6. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Забележка: По отношение на разпоредба § 7 ал. 6 буква в) от Закон №. 102/2014 Сб. не е възможно връщане на стоки, изработени по специфични изисквания на потребителя. В нашия електронен магазин е възможно да закупите персонализирани стоки. Съгласно този закон, потребителят НЯМА право да се откаже от договора в 14-дневен срок без да посочи основателна причина.

Потребителят има право на да се откаже от договора без да посочва причина в рамките на 14 дни:

  • със стоки, при които купувачът не избира цвета, който произвеждаме за него.
  • при стоки, при които купувачът не избира размера, който произвеждаме за него.
  • при стоки, при които купувачът не избира името или адреса на подписа за декорацията.

Потребителят може да упражни правото си на отказ от продавача на хартиен носител или под формата на запис на друг траен носител, например чрез електронна поща.

Стоката трябва да бъде в състоянието, в което е доставена на купувача. Продуктът не може да се използва, залепва, лепи, нито да се свалят предпазните фолиа. Ако отговаряте на всички горепосочени условия за връщане на стока, ние ще Ви изпратим пари за стоката по банков път по Ваша сметка не по-късно от 14 дни от датата на отказ от договора. Не приемаме върнати пакети с наложен платеж.

При отказ от договора, потребителят поема разходите по връщането на стоката на продавача.
В случай на отказ от договора, купувачът е длъжен да върне стоката на адреса на продавача:INSPIO s.r.o., Pod Furčou 7, 040 01 Košice, Slovakia (в случай че стоките вече са доставени на купувача).

По отношение на разпоредбата на § 7, ал. 6 буква в) от Закон №. 102/2014 Сб. не е възможно връщане на стоки, които са изработени според специфичните изисквания на потребителя. В нашия електронен магазин е възможно да закупите стоки, при които потребителите избират свои собствени цветове, цветови вариации или коригират стандартни размери. Съгласно този закон потребителите НЯМАТ право на отказ от договора с този продукт. Затова молим нашите уважаеми клиенти да не се оттеглят от договора с този продукт, тъй като стоките ще ви бъдат върнати и ние ще поискаме плащане от вас за доставка. В случай на неприемане на наложен платеж с такава стока, клиентът е длъжен да заплати 100% от покупната цена на стоката + доставка и транспортни разходи за връщане на пакета + разходи за повторно изпращане на пакета, превод по банкова сметка предварително. Можете да намерите формата ТУК Отказ от договор за покупко-продажба, сключен от разстояние.


7. ЛИЧНИ ДАННИ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА

Политика за поверителност

Както е изменено, личните данни се обработват съгласно Закон №. 18/2018 Сб. относно защитата на личните данни.
Операторът не предоставя данните на Купувача на трето лице, с изключение на избраната транспортна компания, която осигурява доставката на стоки или услуги, или на държавни органи в случай на проверка, или посредник въз основа на взаимен договор, сключен по Закон № . 18/2018 Сб.
Операторът е длъжен да защити личните данни, преди да ги предостави на неоторизирани лица, като предприеме подходящи технически и организационни мерки. Също така всички служители на оператора са длъжни да спазват конфиденциалност относно личните данни.
Заинтересованото лице има правата по чл. § 19 и следващите. Акт № 18/2018 Сб. относно защитата на личните данни, както е изменена, по-специално:

  • правото на информация, което е изпълнено от настоящите Общи условия,
  • право да поискате достъп до личните данни на субекта на данните – § 21 от закона

… Ваше право е да поискате как и за какви цели се обработват вашите данни, като можете да отправите това искане на имейла за контакт.
… Правото на коригиране на лична информация – § 22 от закона ви позволява да актуализирате личните данни, ако те са остарели,
… Право на изтриване на лични данни – § 23 от закона ще използвате, ако не се интересувате от по-нататъшното обработване на лични данни от оператора,
… Право на ограничаване на обработването на лични данни – § 24 от Закона ще упражните, в случай че смятате, че личните данни се обработват в нарушение на закона,
… Право на възражение срещу обработването на лични данни – § 27 от закона,
… Право на прехвърляне на лични данни,
… Право на жалба до надзорния орган относно обработваните лични данни.

5. Операторът получава от купувача следните лични данни: длъжност, име, фамилия, адрес, адрес за доставка, адрес за фактуриране, телефонен номер, e-mail адрес, които се обработват за коректното изпълнение на Вашата поръчка. Компанията ще съхранява тези лични данни в продължение на десет години за целите на архивирането. Като част от обработката на поръчката, личните данни се обработват за издаване на фактури, издаване на стокови (доставни) писма, осигуряване на транспорт и осчетоводяване в счетоводството, изпращане на потвърждение на поръчка и изпращане на SMS за статуса на поръчката.

7. Тези страници записват вашия IP адрес, информация за това колко време прекарвате в разглеждане на тези страници и информация за това от кои страници идвате при нас. Бисквитките са текстови файлове, съхранявани на вашия компютър и се използват също за измерване на трафика на уебсайта и персонализиране на показването на страниците; и благодарение на тези файлове можем да ви предложим по-високо качество. Следователно ние възприемаме тези файлове като наш законен интерес. Някои бисквитки са файлове на трети страни, напр. Youtube, Google и други подобни.

8. Можете да изтриете бисквитките по всяко време или да зададете събирането им директно в настройките на интернет браузъра. Ако искате да откажете събирането на бисквитки, задайте това във вашия интернет браузър.

ВНИМАНИЕ:

9. Ако купувачът е дал съгласие за обработка на лични данни в електронния магазин за целите на имейл маркетинга, той се е съгласил с изпращането на имейл съобщения на посочения имейл адрес за контакт.

10. Личните данни за целите на имейл маркетинга до степен име и фамилия, имейл адрес се предоставят за период от пет години. Тази лична информация не се предоставя на трети страни.

11. Купувачът може да оттегли съгласието си по всяко време, като изпрати Жалба с обработка на лични данни, които ние незабавно изтриваме. Можете също така да излезете, като премахнете отметката от квадратчето в потребителския акаунт на потребителя (ако купувачът е поискал създаване на потребителски акаунт). Повече няма да използваме личната информация, която предоставяте от наше име, за целите на имейл маркетинга.

12. Ако купувачът е дал съгласие за обработка на лични данни в електронния магазин за целите на SMS маркетинга, той се е съгласил с изпращането на SMS съобщения на посочения телефон за връзка.

13. Личните данни за целите на SMS маркетинг в диапазона име и фамилия, телефонен номер се предоставят за период от пет години.

14. Купувачът може да оттегли съгласието си по всяко време, като изпрати Жалба с обработка на лични данни, които ние незабавно изтриваме. Можете също така да излезете, като премахнете отметката от квадратчето в потребителския акаунт на потребителя (ако купувачът е поискал създаване на потребителски акаунт). Повече няма да използваме личната информация, която предоставяте от наше име, за целите на имейл маркетинга.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Купувачът декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия за продажба преди да завърши поръчката и че е съгласен с тях.

Ако потребителят не е доволен от начина, по който продавачът е разгледал жалбата му или ако смята, че продавачът е нарушил правата му, той има възможност да се обърне към продавача с искане за обезщетение. Да предположим, че продавачът отговори отрицателно на искането за обезщетение или не му отговори в рамките на 30 дни от датата на изпращането му. В този случай потребителят е спазил § 12 от Закон №. 391/2015 Сб. относно алтернативното разрешаване на спорове и измененията на някои закони. Съответният субект за АРС на потребителски спорове с оператора на електронния магазин е Словашкият орган за търговска инспекция (www.soi.sk) или друго приложимо упълномощено юридическо лице, регистрирано в списъка на субектите на АРС, поддържан от Министерството на икономиката на Словакия Република (http://www.mhsr.sk/…orov/146987s). В същото време потребителят има право да избере измежду изброените субекти на АРС, към които да се обърне. В същото време потребителят може да използва онлайн платформата за разрешаване на спорове, достъпна на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/ да представи предложение за алтернативно разрешаване на спор. Потребителят ще намери информация относно таксите за кандидатстване на уебсайта на конкретен орган за АРС.